سیده فاطمه میرجلیلی
توسعه دهنده وب
تحصیلات و دوره های گذرانده شده
مهندسی کامپیوتر نرم افزار
دانشگاه سراسری یزد
دوره برنامه نویسی سی شارپ
آموزشگاه آراد (مدرس استاد میثم خوشبخت) (سال 1394)
Web Design
آموزشگاه آراد (مدرس استاد میثم خوشبخت) (سال 1395)
ASP .Net MVC
آموزشگاه آراد (مدرس استاد میثم خوشبخت) (سال 1396)
پیشینه شغلی
توسعه دهنده وب
Freelancer
توسعه دهنده وب
رایاتیس
توسعه دهنده وب
آراد دشت
پروژه های انجام شده
طراحی سایت فروشگاهی در امریکا
در حال انجام
وب سایت تعاونی مسکن جهاد
زبان
انگلیسی
کره ای
نرم افزار
Microsoft Office
Photoshop
Microsoft SQL Server
Vmware workstation
Visual Studio
Stimulsoft Report
Syncfusion
Matlab
LaTeX
تخصص
Software Design Pattern
Web Design
ASP.NET MVC
#C
Java
JavaScript
JQuery
Entity Framework
TFS
Research
Windows
Linux
CSS 3
CEO
UML
OOP
HTML5
C# Windows Form
Bootstrap
LINQ
T-SQL
++C/C
Android Programming
Web API