پریسا دهقان بنادکی
توسعه دهنده اندروید
تحصیلات و دوره های گذرانده شده
کارشناسی علوم کامپیوتر
دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد مهندسی دانش و علوم تصمیم
دانشگاه خوارزمی
دوره برنامه نویسی اندروید
آموزشگاه آراد سیستم
پیشینه شغلی
مترجم
سایت فراترجمه
ارزیابی و تامین محصول
فروشگاه اینترنتی 5040
برنامه نویس اندروید
شرکت پویان سیستم یزد
زبان
انگلیسی
آلمانی
نرم افزار
Android Studio
Matlab
Visual Studio
Waikato Environment for Knowledge Analysis (WEKA)
Clementine
Adobe XD
Figma
تخصص
Basic For Android