امیر اویسی
مدیر فنی
تحصیلات و دوره های گذرانده شده
کارشناسی مهندسی نرم افزار کامپیوتر
دانشگاه سراسری ارومیه
پیشینه شغلی
برنامه نویس ارشد و مدیر فنی
آراد دشت کویر
برنامه نویس ارشد و مدیر فنی
سامانه پزشک جهانی-خدمات درمانی و سلامتی
برنامه نویس-طراح و تحلیل گر ارشد و مدیر فنی
پویان سیستم-فناوری اطلاعات/نرم افزار و سخت افزار
تحلیل گر و طراح و برنامه نویس دات نت
آردین-فناوری اطلاعات/نرم افزار و سخت افزار
طراحی و توسعه سایت با ASP-NET
بسامد پرداز-کالاهای الکتریکی و لوازم خانگی
برنامه نویس Sharepoint
ویتاکو -فناوری اطلاعات/نرم افزار و سخت افزار
طراح و برنامه نویس وب با استفاده از ASP.NET
آذران الکترونیک-فناوری اطلاعات/نرم افزار و سخت افزار
توسعه دهنده نرم افزارهای ویندوزی
طرح اندیشان تولید -فناوری اطلاعات/نرم افزار و سخت افزار
افتخارات
شرکت در مسابقات جهانی ربات های فوتبالیست انسان نما
سال 1389
مدیر فروم ی شارپ و WPF سایتbarnemenevis.org
سال 1387
مقالات
مقاله آموزش ساختارتوسعه چند زبانگی در WPF
منتشر شده توسطbarnamenevis.org سال 1390
مقاله آموزش الگوی MVVM درWPF
منتشر شده توسطbarnamenevis.org سال 1389
زبان
انگلیسی
ترکی
آلمانی
نرم افزار
Microsoft One Note
Microsoft Outlook
Microsoft Powerpoint
Microsoft Word
Microsoft Access
Microsoft Excel
Microsoft Front Page
Microsoft Project
Microsoft Visio
Microsoft Visual Studio
Android Studio
Eclipse
Notepad++
Stimulsoft Report
Crystal Reports
IIS
SharePoint
Adobe Photoshop
Unity
3D Studio Max
Adobe Flash
MATLAB
Windows Server
OS X
Ubuntu (Linux)
Wordpress
MySql
Sql Server
تخصص
ASP.Net MVC
C#
Dependency Injection
Entity Framework
MVC
Rest API
TFS (Team Foundation Serv
Android development
ASP.Net
GIT
Google Analytics
Html & CSS
JavaScript
JQuery
T-Sql
Unit Testing
Visual Basic
C
C++
Java
Microsoft Reporting Service
Microsoft Test Manager
React
Xamarin
Rational rose
node .js
مجازی سازی سرورها
Android
iOS
Linux