ناهید حکیمی
توسعه دهنده وب
تحصیلات و دوره های گذرانده شده
کارشناسی ریاضی کاربردی
پیام نور تفت
دوره زبان انگلیسی
کانون زبان ایران از سطح A1 تا B8
دوره تربیت مربی روخوانی و روان خوانی قرآن کریم
سازمان تبلیغات اسلامی
سوابق تدریس
کلاس تابستانه زبان
دبستان دهم فروردین
خوشنویسی
دبستان دهم فروردین
آموزش روخوانی قرآن کریم
مساجد
پیشینه شغلی
کارشناس حساب های منطقه ای
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد
دبیرخانه
استانداری
کارشناس برنامه ریزی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد
پروژه های انجام شده
اضعاف
مدیریت صندوق های قرض الحسنه خانوادگی
سامانه برنامه ریزی پهنه ها
اداره ترویج جهاد کشاورزی
درگاه آمار استان یزد
شاخص های فناوری
ساعت زنی شرکت آراد دشت
زبان
انگلیسی
نرم افزار
Microsoft Office
Photoshop
Visual Studio