العادیات

نخستین جعبه لایتنر تخصصی حفظ قرآن کریم

راهکار نوین حفظ قرآن

توضیحات:

جعبه لایتنر چیست؟ جعبه لاینتر یک جعبه با 5 خانه و تعدادی فلش‌کارت می‌باشد که یک طرف فلش‌کارتها سوال و طرف دیگر جواب نوشته شده است. در ابتدا فلش‌کارتها در خانه اول قرار می‌گیرد. کارت اول برداشته شده اگر شخص جواب را می‌داند آنرا در خانه دوم قرار می‌دهد و دو روز بعد به سراغ آن می‌رود اگه دو روز بعد هم بلد بود در خانه سوم قرار داده و 4 روز بعد به سراغ آن می‌رود. و به همین ترتیب 8 روز، 16 و 32 روز. کارتهایی که از خانه پنجم خارج می‌شوند طبق قانون لاینتر به حافظه دائم منتقل شده‌اند. در هر مرحله‌ای اگر شخص جواب را بلد نبود آن را باید به خانه اول برگرداند. در این روش با توجه به اینکه در زمانی که بیشترین خطر فراموشی وجود دارد سوال مرور می‌شود و همچنین سوالات آسانتر، سریعتر به خانه‌های آخر می‌روند و سوالات سخت غربال می‌شوند سرعت یادگیری مطالب چندین برابر می‌شود. در ضمن یادگیری با این روش لذت‌بخش‌تر می‌باشد. روش کار کلی نرم افزار العادیات به این شکل هست که ابتدا آیات مورد نظر خود را، با استفاده از کتاب قرآن و سایر ابزارها، حفظ می کنید. سپس برای تثبیت حفظ، هر روز تعدادی از آیات را، بر حسب زمانی که دارید در قسمت آیات من، وارد نرم افزار العادیات می‌کنید. هر آیه، یک سطح دارد که به ترتیب جدید، صفر، 1، 2، 3، 4، ... می‌باشد و معادل همان خانه، در جعبه لایتنر می‌باشد. سپس در بخش آیات امروز، آیاتی که امروز باید مرور شوند را مشاهده می‌کنید. در صورتی که برای آیه‌ای حفظ هستم را بزنید 2 روز بعد، مجدداً باید مرور کنید. در صورتی که مجدداً حفظ هستم را بزنید 4 روز بعد، و به همین ترتیب 8، 16، 32، 64، ... روز بعد باید مرور شود. در هر مرحله که حفظ نیستم را بزنید سطح آیه صفر شده و روز بعد مجدداً باید مرور کنید.

امکانات:

  • یادگیری آسان، لذت بخش و منسجم، به دور از خستگی
  • جلوگیری از تکرار مطالب و اطمینان از یادگیری
  • مديريت و كنترل خودكار زمان
  • يادگيري سریع
  • افزایش تمرکز خود
  • جستجوي آسان
  • مشاهده‌ي پيشرفت
  • گزارش‌هاي دلخواه